Teorie podkultur

Serwis wyszukanych fraz

swietlicasp2elk

Temat: Kultura moim podmiotem
" />
">wg encyklopedii PWN
SUBKULTURA [łac.], podkultura, zespół symbol. i aksjologicznych odniesień określających odrębność danej grupy względem innych grup społecznych. <- wiec teoretycznie pod subkulture tez podpadacie.


Dobrze napisałeś, teoretycznie tak, ale nie wszystko (aczkolwiek wiele rzeczy) sprowadza się do teorii.">zreszta co bardziej mnie interesuje to Twoja opinia o bezsubkulturowej bezpłciowości, bo tego nie wyjasniles, a ciekawi mnie to strasznie.

Jak już pisałem wcześniej, tacy ludzie są w moich oczach ludźmi nie potafiącymi zamanifestować swoich poglądów, czy też nie mających własnych poglądów...O to mi chodziło...
Źródło: alk1b40.nastolatek.pl/forum/viewtopic.php?t=3258Temat: Ku wrześniowi 1939 - Robert Michulec
" />Witam! To moja pierwsza wypowiedź na tym forum. Kupiłem już wcześniej dwa tomy książki omawianego Autora pt "T34-mityczna broń" i do dziś nie potrafię się otrząsnąć z wrażenia. Z jednej strony świetne zdjęcia, przekroje, rysunki i sporo faktów, mi prznajmniej wcześniej nie znanych. Z drugiej strony groch z kapustą - nic do niczego nie pasuje. Na podstawie tych książek ktoś powinien napisać książkę - materiał ma w większości zebrany - wystarczy napisać treść. Oczywiście, arbitralne sądy Autora i język w rodzaju "upieczony T 34" nadają się do jakiejś podkultury. Podobne uwagi można mieć do około2500 stronicowej pracy "Ku wrześniowi". Natomiast nie zgadzam się z całkowitym dezawuowaniem tej książki. Autor o II wojnie napisał już sporo, o technice militarnej jeszcze więcej, więc nie można mu zarzucać, że nie wie, o czym pisze. Stan II RP, jej wojska i kadry oficerskiej /zawodowej/ "spawdzł się w praniu". Do podanych w pracy setek faktów świadczących o totalnym upadku można po pobieżnej kwerendzie w AAN dodać jeszcze wiele. Oczywiście, cała teoria polityczna Autora to jakieś urojenia, ale może wreszcie ktoś - 70 lat po komisji ministra Kota rozliczy - wyłącznie wyważonym dziełem historycznym - sanację za klęskę Państwa.
Źródło: militarium.net/forum/viewtopic.php?t=4263


Temat: Wprowadzenie do socjologii
" />a Ty się tu nie szczerz, tylko zamieszczaj syllabus

ja z listą lektur już się uporałam

Literatura do wykorzystania

Aronson E., 1995 Człowiek istota społeczna
Auleytner J., 2001 Diagnoza społeczna 2000
Barbaro B., 1997, Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny
Bauman Z., 1996 Socjologia
Berger P.L., 1988 Zaproszenie do socjologii
Bokszański Z. 1989 Tożsamość, interakcja, grupa: tożsamość jednostki w perspektywie socjologicznej
Borowicz R., Równość i sprawiedliwość społeczna
Bradshow J., 1994 Zrozumieć rodzinę
BrzezińskiJ., Witkowski L., (red) 1994 Edukacja wobec zmiany społecznej
Chałasiński J., Społeczeństwo i wychowanie
Kojder, Bokszanski, 1999, Encyklopedia socjologii
Giddens A., 1988 Socjologia. Zwięzłe, lecz krytyczne wprowadzenie
Gilder J. 1988, Bogactwo i ubóstwo
Gnitecki J., Rutkowiak J., 1999 Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności
Goodman N. 1997 Wstęp do socjologii
Graniewska D., Krupa B., Balcerzak – Paradowska B., 1986 Samotne matki – samotni ojcowie
Hurrelmann K. 1994 Struktura społeczna a rozwój osobowości
Illich I. Społeczeństwo bez szkoły
Jarosz M., Kozak M. 1987 Ekspertyza – strefy niedostatku
Kalina M. 1991 Przeciwdziałanie agresji
Kargulowi A., Jędrzejczyk M., 1990 Poradnictwo wobec złożoności problemów człowieka i świata
Kawula S., 1999 Człowiek relacjach socjopedagogicznych
Kowalski S., Socjologia wychowania w zarysie
Kozielecki J., Transgresja i kultura
Kozyr-Kowalski S., 1979 Klasy i stany. Max Weber a współczesne teorie stratyfikacji społecznej
Kupisiewicz C., 1994 Propozycje i kierunki reform szkolnych w USA, Anglii i Polsce na przełomie lat 80-tych i 90-tych
Kwiatkowska H., Kwieciński Z., 1996 Demokracja a oświata, kształcenie i wychowanie
Kwieciński Z., 1992, Socjologia edukacji
Kwieciński Z., 2000 Tropy – ślady – próby. Studia i szkice z pedagogii pogranicza
Kwieciński Z., 2002 Nieuniknione? Funkcje alfabetyzacji w dorosłości
Kwieciński Z., Śliwierski B., 2003 Pedagogika. Podręcznik akademicki. T.2
Lepalczyk I., BaduraJ., 1987 Elementy diagnostyki pedagogicznej
Lepalczyk I., Murynowicz-Hetka, 1990 Przekształcenie środowiska społecznego
Lesochina L., 1997 Społeczeństwo ludzi wykształconych. Społeczne uwarunkowania edukacji.
Lewowicki T., Przemiany oświaty
Linton R. Kulturowe podstawy osobowości
Marc G. 1998 Rozwój potrzebuje wykonawców
Marody M., Giza-Poleszczuk A., 2004 Przemiany więzi społecznych
Mazurkiewicz E., 1986 Sprawność działania w pracy socjalno-wychowawczej
Mead G.H. Umysł, osobowość, społeczeństwo
Meighan R., 1993 Socjologia edukacji
Melosik Z., Szkudlarek T., 1998 Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń.
Mendel M. 2003, Animacja współpracy środowiskowej
Minkiewicz A., 1992 Więzi społeczne w grupach lokalnych
Misztal B., 1974 Grupy rówieśnicze młodzieży
Muller Mulle., 1987, Młodzieżowe podkultury
Nalaskowski A. Niepokój o szkołę
Nowicka E., Świat człowieka, świat kultury.
Ossowski S., 1986 o strukturze społecznej
Pacholski M., Słaboń Słabo., 1997 Słownik pojęć socjologicznych
Pawlak R., 2005, Wyrównywanie szans edukacyjnych polska reforma edukacji w: Kultura i Edukacja nr 1
Rabczuk W., 2001 Przyszłość świata. Major F. we współpracy z J.Bindem, Raport UNESCO
Schulz R., Antropologiczne podstawy wychowania
Seatle J.R. 1999 Umysł, język, społeczeństw
Skynner R., Cleese J., 1992 Żyć w rodzinie i przetrwać
Suchodolski B., Kim jest człowiek?
Szacka B., Szacki J. 1991, Człowiek – zwierze społeczne
Szacki J. 1977 Czy kryzys socjologii?
Szczepański J., 1990 Elementarne pojęcia socjologii.
Szymanowski T., 1991, Patologia społeczna
Śliwerski B., 1995 Pedagogika alternatywna – dylematy teorii. Pedagogika alternatywna – dylematy praktyki.
Tillman K.-J., 1996 Teorie socjalizacji
Trempała E., 1988, Pedagogiczna działalność wychowawców nieprofesjonalnych w środowisku lokalnym
Tuner J.H. 1985 Struktura teorii socjologicznej.
Tuner J.H. 1998 Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie.
Wawryniuk S., 1990 Siły społeczne wychowania w osiedlach mieszkaniowych
Wincławski W., Typowe środowiska wychowawcze współczesnej Polski.
Wroczyński R. Pedagogika społeczna
Ziembiński Z. Elementy socjologii
Znaniecki F. 1973 Socjologia wychowania
Źródło: pedagogikan1.foreo.pl/viewtopic.php?t=11